Türkmenbaşy deňiz porty
Biziň kompaniýamyz amatly şertlerde Türkmenbaşy portynda agentlilik we deňiz gämileri arkaly ýük daşamak hyzmatlaryny ýerine ýetirýär.
Image is not available
Ürgünli we howply ýükleri daşamak
Häzirki günlerde dürli suwuk ýükleriň demir ýollary arkaly daşalyşy ýörite transport hyzmatlarynyň möhüm we soralýan görnüşi bolup durýar. Türkmenistanyň bazarynda köp kompaniýalaryň işleýänligine garamazdan, olaryň hemmesi suwuk ýükleri daşap başaranoklar, bu transportyň örän ýöriteleşdirilen görnüşi. Bu görnüşli hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin diňe bir suwuk ýükler üçin howdan gerek bolman ýörite enjamlar hem-de ýörite taýýarlanylan hünärmenler gerek.
Image is not available
Biziň kompaniýamyz "Heavy Turkmenistan 2018"
atly Halkara konferensiýasynda esasy hemaýatkär boldy
Biz Siziň ýüküňizi Size gerek nokada eltip bilers.
Biziň kompaniýamyzyň iberijilik hyzmatlarynyň bazarynda gurply iş tejribesi bolup, Türkmenistanyň Demir ýol Ministrligi bilen gönimel şertnamasynyň esasynda GDA, Baltiýa, Ýewropa we Pars aýlagy döwletleriniň iberijileri bilen dowamly şertnamaly gatnaşyklary gurnady.
Arrow
Arrow
PlayPause
Shadow
Slider

Biziň hödürnamalarymyz!

"Ýük Ulag Merkezi" hojalyk jemgyýeti milli transport- ekspeditorlyk kompaniýasy hökmünde esaslandyryldy we Türkmenistanyň rezidenti bolup, Türkmenistanyň Salgyt edarasynda hasaba alnan.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/b/bmamedov/logistics.tm/public_html/components/com_roksprocket/layouts/mosaic/themes/default/index.php on line 19
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Siz zaýawkany edil şu wagtyň özünde sorap bilersiňiz.

Zaýawkany Soramak

Biziň işimizi görmek isleýänizmi?

Biz 30-dan köp kompaniýalar bilen işleşýäris

  • 1
  • 2

Ýük Ulag Merkezinden soňky Täzelikler